Feromony, perfumy, afrodyzjaki - sklep internetowy - FeroSklep

0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

FeroSklep dostępny pod adresem ferosklep.pl , prowadzony jest przez firmę wpisaną przez Prezydenta Miasta Lublina do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Lublinie ul. Hetmańska 16/70. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 712-248-36-12, Regon: 060165119

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, że:

Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest:

– z siedzibą w Lublinie ul. Hetmańska 16/70

Pana/Pani danymi będziemy się posługiwać w celu:

Przedstawienia najkorzystniejszej oferty zakupu towaru niezbędnym do zawarcia umowy zakupu w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą oraz rozliczeń podatkowo-księgowych.

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe firmom, które pomagają nam w celu zrealizowania Pana/Pani zlecenia.

Ma Pan/Pani prawo do: wycofania  zgody  na  przetwarzanie danych, dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Inne prawa określone są  w informacji szczegółowej.

Informacja szczegółowa

 

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: 20-555 Lublin ul.Hetmańska 16/70
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie:

 

2.Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującym administratora,  z  którym  mogą  się  Państwo  skontaktować  w  sprawach ochrony  swoich  danych osobowych:

adres e-mail:

[email protected]

lub pisemnie na adres  wskazany w punkcie 1

 

3.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy  posługiwać  się Pana/Pani danymi  osobowymi, w  celu  przedstawienia najkorzystniejszej  oferty zakupu towaru,  na  podstawie Pana/Pani zlecenia, niezbędnym  do  zawarcia  umowy zakupu w  oparciu  o Państwa zainteresowanie ofertą, rozliczeń podatkowo-księgowych.

W razie wyrażenia zgody dane będziemy  również  wykorzystywać w   celu marketingu  i promocji  produktów oferowanych przez naszą firmę.

 

4.Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody.

 

5.Odbiorcy danych

Będziemy  przekazywać Pana/Pani dane  osobowe  firmom  z  którymi  współpracujemy  aby

zrealizować Pana/Pani zlecenie  np.:  firmom  pomagającym  nam  przedstawić najkorzystniejszą  dla Pana/Pani ofertę, dostawcom rozwiązań IT, , obsługą stron www, firmie  podatkowo-księgowej.

Tacy odbiorcy posługują się Pana/Panidanymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo jeżeli będziemy musieli Pana/Panidane przekażemy podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Będziemy  przekazywać  Pana/Pani  dane  osobowe  firmom w celu wypełniania  przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących sprzedaży towarów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości.

 

6.Pana/Pani prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  podejmowaniem  zautomatyzowanych decyzji Dlatego, że posługujemy się Pana/Pani danymi osobowymi ma Pan/Pani:

a.prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b.prawo dostępu do swoich danych osobowych,

c.prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

d.prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

e.prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f.prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w   przypadkach,   kiedy posługujemy  się Pana/Pani danymi na   podstawie   naszego   prawnie uzasadnionego interesu,

g.prawo  do  przenoszenia Pana/Pani danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy  przesłali Pana/Pani  dane  do  innego administratora.  Jednakże  zrobimy  to  tylko, jeśli  takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Panitylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie  Pana/pani zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  • W każdej chwili  przysługuje Panu/Pani prawo  do  wycofania  zgody  na  posługiwanie  się przez  nas Pana/Pani danymi osobowymi. Cofnąć ją może Pan/Pani wysyłając  email  na

[email protected]

Jednak  cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  to,  że  mogliśmy  posługiwać  się Pana/Pani danymi osobowymi przez  cały okres  obowiązywania zgody tj.  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani  zgody przed jej wycofaniem.

  • Przysługuje Panu/Panitakże prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony  danych  osobowych przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym  niszczeniem,  przypadkową  utratą, zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem czy  dostępem,  zgodnie  ze  wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Polityka Prywatności FeroSklep.pl


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług
oferowanych poprzez serwis FeroSklep.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
- ul. Hetmańska 16/70, 20-555 Lublin NIP: 712-248-36-12, Regon: 060165119
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
oraz udostępnione firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na wskazany przez użytkownika adres.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim , zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Regulamin zakupów

1. FeroSklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową ferosklep.pl .

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronie FeroSklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT lub paragon fiskalny.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

o Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, FeroSklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Ferosklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

W przypadku braku jakiegoś towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 24h.

Zamawiający akceptując regulamin oświadcza że jest pełnoletni czyli ukończył 18lat.

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt gwaranta.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. FeroSklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym FeroSklep. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.